Nedsivningsanlæg

Knarreborg Møllevej 25, 5883 Oure, Denmark

(+45) 4028 1055

Kloak / Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg bør udformes i henhold til Miljøstyrelsens vejledning Faktorer såsom terrænforhold,grundvandsforhold og afstande er afgørende for udformningen.

 

Afstandskrav for nedsivningsanlæg for husspildevand:

 

- vandindvindenings anlæg med drikkrvands kavallitet 300 m (75 m)

- vandindvindenings anlæg ikke drikkrvands kavallitet 150 m (75 m)

- vandløb, søer, havet, dræn og grøfter 25 m

- højeste grundvandsspejl 1 m vej / skel 5 m

- beboelse eller bygninger med kælder 5 m

- andre bygninger 5 m

- nedsivnings anlæg med husspildevand 50 m

- træer 3-6 m

- skråninger over 250 promille 25 m

KONTAKT

(+45) 4028 1055

Knarreborg Møllevej 25,

5883 Oure, Denmark