Separat kloakering

Knarreborg Møllevej 25, 5883 Oure, Denmark

(+45) 4028 1055

Kloak / Separat kloakering

Skal du også til at hælde penge i kloakken?

 

Hvis du får et påbud om separat kloakering, og kommunen ikke anviser en autoriseret kloakmester, skal du selv kontakte en. Her kan det være en god ide at rådfører sig med Munch Anlæg & Entreprenør.

 

Ved separatkloakering lægges to ledninger, en til overfladevand/regnvand og en til spildevand, så spildevandet kan løbe direkte til renseanlægget, uden at der sker overløb til søer og vandløb. I tilfælde af kraftige regnskyld det er rigtig fornuftigt at adskille det forurenede, sundhedsfarlige spildevand fra det rene regnvand. Når man separerer spildevand og regnvand, bliver den mængde vand, som rensningsanlæggene skal håndtere, mere konstant.

 

Når det regner kraftigt, mangedobles mængden af forurenet vand, fordi det relativt rene regnvand er blandet sammen med det urensede spildevand. Kloaksystemer og rensningsanlæg løber over, og kældre og veje oversvømmes med sundhedsskadeligt spildevand.

 

En kloakseparering kan eventuelt kompineres med en LAR anlæg (lokal afledning af regnvand). Se evt linket for mere information om regnvand.

KONTAKT

(+45) 4028 1055

Knarreborg Møllevej 25,

5883 Oure, Denmark